Terug naar de overzichtspagina

Kwartierstaat van Wilhelm Adriaan van Gumster

Bij de landerijen van de Gelderse Toren in Spankeren hoort sinds jaar en dag een boerderij met de naam "De Gumster". Veel is hier over na te lezen in het boek van Martijn Andela, De Gelderse Toren, Landgoed aan de IJssel, uitgegeven bij de Walburg Pers. Op dit moment is er nog steeds een boerderij met die naam, zij het niet op de oorspronkelijke plaats.

Boerderij De Gumster, Arnhemsestraat, Spankeren 2008 (fotografie: Kees Siep)

De achternaam Van Gumster, Van de Gumster en varianten blijken oorspronkelijk ook voornamelijk uit die streek afkomstig. De veronderstelde oudste Van Gumster in de kwartierstaat van Wilhelm Adriaan van Gumster is vermoedelijk geboren in Arnhem.

(Een deel van onderstaande gegevens is ontleend aan het artikel: "Gegevens voor de genealogie Van Gumster" door P.A. Christiaans; Indische Navorscher nr. 14 (2001) p.151-152. Een ander deel is afkomstig van René Persijn.)

Kwartierstaat als cirkeldiagram: 5 generaties

Generatie I


1    Wilhelm Adriaan (Jan) van Gumster, opzichter machinist van de Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij, in 1912 - volgens Nieuw Adresboek van de Indische Almanak - is hij klerk bij de Semarang-Joana Stoomtram. Hij woont dan in Semarang aan de Heerenstraat, geboren op 06-06-1891 te Petjagaän, overleden op 20-09-1964 te Doetinchem op 73-jarige leeftijd, begraven te 's Heerenbergh. Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 25-10-1917 te Semarang met Christine Valintine Frederique (Stien) Biver, 20 jaar oud, geboren op 30-11-1896 te Ngawi, overleden op 30-10-1944 te Semarang (kamp Lampersari-Sompok) op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 04-02-1948 te Semarang (Ind) met Wilhelmina (Noes) van der Kerk, 48 jaar oud, geboren op 09-04-1899 te Semarang (Ind.), overleden op 02-12-1977 te Bergh op 78-jarige leeftijd.

Uit het eerste huwelijk:

  Charlotte Ernestine (Lottie), geboren op 25-07-1920 te Modjokerto. Overleden op 16-12-2010 om 17.30 uur te Ugchelen op 90-jarige leeftijd, begraven op 23-12-2010 te Oosterbeek.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 18-10-1939 te Malang met Christiaan Marie Joseph (Chris) Flohr, 25 jaar oud, boekhouder, geboren op 20-12-1913 te Semarang, overleden op 08-02-1983 te Arnhem op 69-jarige leeftijd, begraven te Oosterbeek, zoon van Johan Ernst Flohr, 1e klerk o.h.kantoor v.d. ass.-Resident te Semarang (1912), en Louise Catherina (Wiesje) Schenk.

 

Generatie II

Henriëtte Frédérique Müller en Lodewijk Carel van Gumster


2    Lodewijk Carel van Gumster, administrateur erfpachtperceel Kalinjamat (suikeronderneming) te Japara (1902), geboren op 19-04-1856 te Semarang, gedoopt (Hervormd) op 02-11-1856 te Semarang (getuige(n): Johan Pieter Persijn), overleden op 13-01-1916 te Semarang op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-05-1885 te Japara met de 19-jarige
3    Henriëtte Frédérique Müller, geboren op 03-03-1866 te Koedoes (Semarang?), overleden op 07-11-1923 te Semarang op 57-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  Hendrik Johan Karel, geboren op 16-02-1885 te suikerf. Pakis (Semarang), overleden 1887 te suikerf. Majong Koedoes (Japara), overlijdensdatum 9 januari, februari of juni.
   2.  Frans Martin Frederik (Fried), empl. Lindeteves, geboren op 15-07-1889 te Petjagaän (Petjangekan), overleden 1944.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-04-1910 te Soerabaja met Jozephine Antoinette van Genderen, geboren circa 1890.
   3.  Louise Eugenie (Wies), Empl. Schnitzler en Co (1912), geboren op 08-11-1890 te Japara, overleden 1945 te Batavia. Gehuwd circa 1920 met Coen van de Wint, geboren circa 1890.
   4.  Wilhelm Adriaan (Jan), geboren op 06-06-1891 te Petjagaän (zie 1).
   5.  Elisabeth Virginie (Bep), geboren op 04-03-1893 te Koedoes, overleden op 02-03-1961 te Amsterdam op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-09-1921 te Semarang met Wilhelmus Johannus (John) Angenent, 38 jaar oud, specialist, geboren op 01-06-1883 te Groot-Atjeh (Gedah), overleden op 10-12-1948 te Semarang op 65-jarige leeftijd.
   6.  Wilhelmine Jacqueline, op 28.02.1923 tijdelijke aanstelling i.h. onderwijs in Badjanegara (onderwijzeres 3e klas), geboren op 24-03-1894 te Koedoes, overleden op 07-03-1965 te Den Haag op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-12-1917 te Semarang met Jan Gijsbert Westra, 27 jaar oud, inspecteur Boschwezen (BR Den Haag; verlof 1937/1938), geboren op 26-07-1890 te Huizum - Friesland, overleden op 07-12-1971 te Den Haag op 81-jarige leeftijd.
   7.  Marie Josephine (Fien), comm. Gemeente Semarang (1927), geboren op 01-01-1896 te Koedoes, overleden op 07-01-1978 te Den Haag op 82-jarige leeftijd.
   8.  Augustine (Guus), onderwijzeres, geboren op 13-08-1897 te Japara, overleden op 08-03-1982 te Rotterdam op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-11-1920 te Malang (Pasoeroean) met Jean Paul toe Water, 33 jaar oud, Empl. Sf. Soerawinangoen - Cheribon (1921), geboren op 15-09-1887 te Diemen, overleden op 20-07-1945 te Batavia op 57-jarige leeftijd.
   9.  Christine (Jet), onderwijzeres, geboren op 03-06-1899 te Japara, overleden op 11-12-1978 te Apeldoorn op 79-jarige leeftijd,
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-10-1922 te Semarang met Louis Christiaan van Staveren, 28 jaar oud, douane ambtenaar (1928 Den Haag), geboren op 10-08-1894 te Kralingen.

 

Generatie III

 
4    Frans George van Gumster, handelsemployé te Semarang, geboren circa 1827 te Tegal, overleden op 22-11-1875 te Semarang.
Op 5 juni 1853 staat in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant een artikeltje uit de Javabode (via kranten.kb.nl): 14 maart. "Met het meeste genoegen vermelden wij, dat de heer F.G. van Gumster, te Samarang, vijf slaven uit den band der slavernij ontslagen en als vrije menschen aan de maatschappij hergeven heeft. Mogt dit edel voorbeeld talrijke navolgers vinden, opdat in Nederlandsch-Indië, nog lang vóór het, daartoe bij art. 115 van het reglement op het beleid der regering bepaalde tijdstip, geene slavernij, die doorn in het oog van elk opregt Christen, meer gevonden worde.". Zie het verhaal op het weblog Verhalen en Geschiedenissen: 'Uit den band der slavernij ontslagen'.

Gehuwd (1) op 22-05-1854 te Pati met Johanna Henriëtte Persijn, 16 jaar oud (zie 5).
Gehuwd (2) op 09-01-1872 te Semarang met Johanna Margaretha Wilhelmina Michel, 43 jaar oud, geboren op 22-12-1828 te Rembang, overleden op 23-01-1895 te Soerabaja op 66-jarige leeftijd, dochter van Johan Diederik Michel en Johanna Wilhelmina von Mettman; zij hertr. Semarang 18.12.1878 Anne Cornelio van Orsoy Veeren (* Arnhem 23.11.1850; overl. Semarang 2.5.1893).
Uit het eerste huwelijk:

   1.  Maria Elisabeth, geboren op 12-02-1855 te Semarang, gedoopt (Hervormd) op 02-11-1856 te Semarang, overleden op 05-07-1889 te Semarang op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-04-1876 te Semarang met Johan Hugo Guérin, 27 jaar oud, employé (1) Kon.Paketvaart Mij (2) Daendels & Co. Geboren op 31-08-1848 te Batavia, overleden op 24-12-1906 te Batavia op 58-jarige leeftijd, zoon van Henri Jacques Guérin en Annetje Dirkje Bernet. Hij hertrouwt met Jetje Donkel op 1.11.1889 te Batavia.
   2.  Lodewijk Carel, geboren op 19-04-1856 te Semarang (zie 2).
   3.  Coenraad, geboren op 18-10-1857 te Semarang. Volgens RA 1859, 579: van Cumster (Gegevens voor de genealogie Van Gumster door P.A. Christiaans; Indische Navorscher nr. 14 (2001) p.151-152), gedoopt (Hervormd) op 02-05-1858 te Semarang. Gedoopt door ds. C.P. Lammers van Toorenburg, overleden op 14-06-1875 te Semarang op 17-jarige leeftijd.
   4.  Johanna Catharina, geboren op 16-10-1859 te Semarang. Vlgs RA 1861, 30: van Gunster (Gegevens voor de genealogie Van Gumster door P.A. Christiaans; Indische Navorscher nr. 14 (2001) p.151-152), gedoopt (Hervormd) op 05-05-1861 te Semarang (getuige(n): Antonius Jacobus Pool en Josephina Hortense Boije), overleden op 04-06-1932 te Djokjakarta op 72-jarige leeftijd.
   5.  Johanna Carolina, geboren op 11-12-1860 te Semarang, gedoopt (Hervormd) op 05-05-1861 te Semarang (getuige(n): Johan Anthonie Mierop en Elisabeth Muhlenfeld), overleden op 22-12-1923 te Djokjakarta op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-02-1885 te Batavia met Richard Charles Burgemeestre, 32 jaar oud, alg.ontvanger 2e kl. te Magelang (Kedoe) (1905), geboren op 06-09-1852 te Soerabaja, overleden op 20-12-1931 te Soerabaja op 79-jarige leeftijd, zoon van Christiaan George Burgemeestre en Maria Christina Burgemeestre. Gegevens voor de genealogie Van Gumster door P.A. Christiaans; Indische Navorscher nr. 14 (2001) p.151-152. In De Ned.Leeuw, jaargang 1975 is op bladz. 330 te lezen dat zij neef en nicht zijn. Zoon van Christiaan George Burgemeestre en Maria Christina Burgemeestre.
   6.  Theodora, geboren op 23-02-1865 te Koedoes (Japara), overleden op 30-06-1873 te Semarang op 8-jarige leeftijd, overlijden t.n.v. Dorothea van Gumster volgens Gegevens voor de genealogie Van Gumster door P.A. Christiaans; Indische Navorscher nr. 14 (2001) p.151-152 'zeer waarschijnlijk dezelfde'.
   7.  Henriette Georgine, empl. Pension v. Blommestein Salatiga (1915), geboren op 08-05-1866 te Semarang.
   8.  Johan Pieter Bernard, geboren op 19-05-1868 te Semarang, vlgs RA 1869, 38: van Gunster, overleden op 23-10-1881 te Semarang op 13-jarige leeftijd.

5    Johanna Henriëtte Persijn, geboren op 19-10-1837 te Pati, overleden op 04-09-1869 te Semarang op 31-jarige leeftijd
Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder 4).
 
6    Johan Frederik Müller, geboren circa 1845. Als hij een zoon is uit het huwelijk van Willem Hendrik Muller is hij later geboren, waartegen de geboortedatum van de dochter pleit. Op 27.03.1839 wordt te Cheribon geboren Johan Fredrik Muller, zn. van Johan Martin Muller, controleur der 3e kl. bij de landelijke inkomsten en cultures en van Meintje Jacobs(z), beiden won. te Cheribon. Als dit dezelfde is dan is er meer voorgeslacht te vinden op de CD van het IGV, waar ook deze informatie vandaan komt. (Geboorteregister van Cheribon)

Maar hij kan natuurlijk ook een zoon zijn uit het huwelijk van Willem Frederik Muller & Margaretha Christina Persijn, bijv. gezien de voornamen van de zoon!
Gehuwd voor 1876 met Kedah, geboren circa 1850, overleden op 22-02-1948.
Uit dit huwelijk:

   1.  Willem Frederik Muller, geboren op 12-07-1876 te Tjepper, Java, overleden 02-1948 te Semarang.
Gehuwd op 54-jarige leeftijd op 07-10-1930 te Semarang met Sakinem, geboren circa 1880 te Ponorogo, overleden op 12-01-1975 te Lunteren.

Kinderen:

   2.  Henriëtte Frédérique, geboren op 03-03-1866 te Koedoes (Semarang?) (zie 3).
 
Generatie IV


8    Lodewijk van Gumster, opziener 3e kl. bij de landelijke inkomsten te Tegal (1821); contr. 2e kl. der land. inkomsten te Pemalang (1828); ass.resident van Bandjarnegare (Banjoemas) (1831), geboren 1800 te Japara, bij overlijden 36 jaar. En: bij volkstelling 1819 (via www.iisg.nl) Registratie Europeanen op Java en Madoera, 18 jaar, overleden op 30-11-1836 te Semarang.
In de Almanak van 1817 (DVD) staat als inwoner in Rembang genoteerd: L. van Gunster met als beroep: Schrijver bij den opziener der Houtbosschen. Zou dat Lodewijk als 16-jarige al zijn? Opziener der Houtsbosschen is H. Mulder.

Gehuwd 1818 te Semarang.met
9    Maria Elisabeth van Emmerik, geboren circa 1800, overleden op 15-10-1852 te Semarang, zij hertrouwt te Semarang op 8.9.1841 Johan Hendrich Moors; dochter van Antonie (van) Emmerik en Geertrui Swijdendorp? Hun zoon Antonie, sergeant te Palimaman, overlijdt daar op 9.12.1841, oud 34 jaar.
Uit dit huwelijk:

   1.  Antoinette Henriette, geboren op 16-08-1820 te Semarang, overleden op 08-12-1830 te Semarang op 10-jarige leeftijd.
   2.  Frans George, geboren circa 1827 te Tegal (zie 4).
   3.  Johanna Carolina, geboren 1828 te Tegal, overleden 1830 te Tegal.
   4.  Jacob Eduard Lodewijk, geboren op 05-01-1830 te Pemalang (Tegal), overleden 1830 te Pemalang (Tegal).
   5.  Christoffel Bernardus, geboren 1831 te Bandjarnegara (Banjoemas), overleden op 14-03-1837 te Semarang.
   6.  Johanna Carolina, geboren op 03-01-1833 te Bandjarnegara, overleden op 13-10-1850 te Semarang op 17-jarige leeftijd.

10    Coenraad Persijn, controleur der landelijke inkomsten 2e kl. te Rembang (1828); ass.resident van de onder het beheer van Gouvernements Gebouwen berustende in de Vorstenlanden (1830); wachtgeld (1834); 24.12.1835 gepensioneerd, geboren op 29-12-1793 te Semarang, overleden op 18-12-1856 te Pati, Japara op 62-jarige leeftijd.
Volgens Kwartierstaat Coenraad Persijn vd hand van René Persijn 15.11.2004 heeft hij nog 3 kinderen (13 in totaal dus): 1. Wilhelmina, overleden op 30.6.1819 te Semarang. Uit de relatie met Anna Wilhelmina Sluiter. Zij overlijdt op 2.6.1817 te Semarang.
2. Lodewijk James, overleden op 18.9.1842 in Semarang. en 3. Onbekend, geboren in 1823.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-08-1819 te Japara met de 14-jarige
11    Catharina Dorothea van Gumster, geboren op 09-05-1805 te Japara (Ind.), overleden op 10-03-1879 te Koedoes (Ind.) op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  Maria Helena, geboren op 26-01-1821 te Japara, overleden op 08-12-1898 te 's Gravenhage op 77-jarige leeftijd. GA Den Haag.
Gehuwd op 15-jarige leeftijd op 01-07-1836 te Japara met Johannes Hendrikus Wilhelmus ten Cate, 23 jaar oud, Ass.resident, notaris en vendumeester te Modjokerto (1858), geboren op 28-03-1813 te Zwolle, overleden op 31-10-1860 te Modjokerto op 47-jarige leeftijd. Volgens Rene Persijn = Rotterdam plaats van overlijden. Volgens www.indoweb.nl/forum ; afstamming M.R.Hagenaar e.v. Pablo Neruda is hij overleden in Modjokerto. Is hij de controleur der landelijke inkomsten te Japara (1837) die genoemd staat in het boek van Van der Chijs over de gouvernementele theecultuur op Java?, zoon van Gerrit ten Cate en Maria Alida van der Laan Droop.
   2.  Johannes Pieter, deurwaarder te Koedoes (1880), geboren 1825 te Rembang. Almanak van Ned.Indië, overleden op 06-03-1880 te Semarang. RA1881, 309. Hij ging samenleven met Mina(h).
Gehuwd voor 1850 met Minah, geboren circa 1825.
   3.  Margaretha Lamberta, geboren op 21-12-1825 te Pattie. Bron: SIFA, overleden op 09-09-1912 te Meester Cornelis op 86-jarige leeftijd. Bron: Grafschrift Java/Buitenzorg / RA 1913, 1441, begraven 1912 te Buitenzorg -Begraafplaats Radjagaloe. Bron: Bronnenpubl. v.d. Indische Gen. Vereniging, dl. 5.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 25-11-1845 met Ferdinand Albert Hendrik Beer, 24 jaar oud, vendumeester te Batavia (1865-1885), geboren op 23-04-1821 te Semarang, overleden op 18-11-1892 te Semarang op 71-jarige leeftijd. Bron: Grafschriften Java/Buitenzorg / R.A. 1913, 1441/ Almanak van Ned. Indië, begraven 1892 te Buitenzorg - Begraafplaats Radjagaloe.
   4.  Jan Coenraad, administrateur div. ondernemingen, geboren op 17-04-1829 te Rembang. Bron: RA 1830, 182, overleden op 29-10-1886 te Malang op 57-jarige leeftijd. Bron: Almanak van Ned. Indië 1815-1942.
Gehuwd 1861 te Tjiandjoer (Preanger Regentschappen) met Sadirag Antoinette, geboren 1840 te Merta-Kesoeman.
   5.  Nicolaas Bernardus, geboren op 14-02-1831 te Japara, overleden op 04-03-1831 te Japara, 18 dagen oud.
   6.  Catharina Wilhelmina, geboren op 03-06-1832 te Japara. Bron: RA 1833, 237, overleden op 04-03-1917 te Djokjakarta op 84-jarige leeftijd. Bron: Almanak van Ned. Indië.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 26-01-1852 te Japara met Gerrit Willem ten Cate, 31 jaar oud, diaken, kommies residentiekantoor, griffier landraad, geboren op 26-01-1821 te Batavia, overleden op 16-09-1861 op 40-jarige leeftijd. Zoon van Gerrit ten Cate en Maria Alida van der Laan Droop.
   7.  Elisabeth Theodora, geboren 1833 te Madioen. Bron: RA 1834, 212, overleden op 23-08-1856 te Pattie. Bron: RA 1858, 547.
   8.  Margaretha Christina, geboren op 31-01-1836 te Japara. Bron: Almanak van Ned. Indië, overleden op 07-12-1884 te Semarang op 48-jarige leeftijd. Bron: Almanak van Ned. Indië.
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 14-02-1852 te Pattie, Japara met Willem Frederik Muller, 19 jaar oud, telegrafist 3e klas (1864-1868), geboren op 25-09-1832 te Japara, overleden op 13-12-1908 te Koedoes op 76-jarige leeftijd.
   9.  Johanna Henriëtte, geboren op 19-10-1837 te Pati (zie 5).
   10.  Coenradus Wilhelmus, Erfpachter ondern.Ngembong, distr. Ngrambe, afd. Ngawi, res. Madioen, geboren op 25-10-1839 te Pattie. Bron: RA 1840, 256, overleden op 12-10-1911 te Ngawi op 71-jarige leeftijd. Bron: RA 1913, 106.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-02-1863 te Soerakarta met Doortje Smith, 17 jaar oud, geboren op 12-09-1845 te Soerakarta. Bron: Almanak van Ned. Indië, overleden op 20-09-1906 te Madioen op 61-jarige leeftijd. Bron: Almanak van Ned.Indië.

 

Generatie V


16    Baarent van Gumster, hooploper (hulpje van de matrozen; 19-09-1784 uitgevaren voor de VOC op het schip De Dordrecht naar Batavia), geboren op 02-06-1765 te Amsterdam. Hij is in Azie uit dienst gegaan. Er is geen hard bewijs dat dit dezelfde B. van Gumster is die in Japara woont (de enige Van Gumster die voorkomt in de Indische Almanak), toch heb ik hem en zijn voorouders ingelijfd als voorouders van Wilhelm Adriaan. Zie hiervoor: Gedoopt in Amsterdam, gestorven in Japara? Gedoopt (Hervormd) op 02-06-1765 te Amsterdam Zuiderkerk (getuige(n): Baarent van der Beeke & Maria de Graaff). Overleden voor 1819, verlaat in 1781 het weeshuis en 'gaat met kapitein Raders te oorlog' (informatie website Ellen Daugherty-Willemsen). Zoekend op internet op de naam kapitein Raders vond ik dat deze op 4.10.1782 in Paramaribo aankwam. (Zie http://www.dbnl.org/tekst/wolb002gesc01_01/wolb002gesc01_01_0010.htm. Geschiedenis van Suriname van J.Wolbers.)
Gehuwd voor 1800 met
17    Theodora Everarda van Pernert, geboren 1783, overleden op 20-04-1852 te Japara. Komt ook voor bij: Gegevens voor de genealogie Van Gumster door P.A. Christiaans; Indische Navorscher nr. 14 (2001) p.151-152, achternaam schijnt ook voor te komen als Berner. Gegevens voor de genealogie Van Gumster door P.A. Christiaans; Indische Navorscher nr. 14 (2001) p.151-152.
Uit dit huwelijk:

   1.  Lodewijk, geboren 1800 te Japara (zie 8).
   2.  Catharina Dorothea, geboren op 09-05-1805 te Japara (Ind.) (zie 11).

20    Claas Persijn, pakhuismeester, geboren 1761, gedoopt (Hervormd) op 24-07-1761 te Amsterdam - Oude Kerk (getuige(n): Paulus Leges & Margaretha Persijn), "De stamvader der Indische Persijn's uit het gebied Semarang/Japara/Rembang is Claas Persijn. Hij werd gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) 24 juli 1761 en overleed Rembang eind 1820. Voor hem zie verder mijn artikel Lapré in Nederlandse Genealogieën 1989, onder de voetnoten 19 en 30. Zijn ouders waren Jan Persijn, geboren te Amsterdam, die aldaar op 20 dec. 1748 in ondertrouw gaat met Grietje van Heest, 28 jaar oud en afkomstig uit Nuenen (N.B. Jan is dan weduwnaar). Hij werd in de Zuiderkerk gedoopt op 11 april 1714 als zoon van Claas Persijn (Perssein) en Jacomijntje van der Landen." J.N. MacInroy, Rijswijk. In de Indische Navorscher 1990, nr. 3, pag. 117, overleden 1820 te Rembang.
Gehuwd voor 1793 met
21    Maria Magdalena Salomons, geboren circa 1776, gedoopt op 09-08-1776 te Batavia - Portugese Kerk. Uit de kwartierstaat Coenraad Persijn vd hand van René Persijn 15.11.2004: "Notitie bij Maria Magdalena: Uit Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins:
Maria Magdalena Salomons was een onecht kind van Margaretha VAN DER VIJVER en werd gedoopt 1 maand oud op 09-08-1776 in de Portugese Kerk te Batavia in aanwezigheid van haar moeder en Coridonsz SALOMONS.".
Uit dit huwelijk:

   1.  Jan, Indisch Ambtenaar (1835-1845), geboren op 21-07-1792 te Rembang, overleden op 06-12-1847 te Rembang op 55-jarige leeftijd, begraven 1847 te Rembang - Oude Begraafplaats.
Gehuwd (1) rond 1817 met Rohia Magdalena NN, geboren circa 1792.
Gehuwd (2) circa 1820 met Regina Margaretha van Neira, geboren 1785 te Banda Neira, overleden op 05-09-1867 te Temanggoeng. Bron: Gen. & Herald. Gedenkwaardigheden betreff. Europ. op Java - Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, begraven 1867 te Temanggoeng, "Dicht bij het graf van Regina Margarethe Persijn-van Neira in Temanggoeng stond in 1936 een leegstaand landhuis, waarlangs een laantje liep, dat genoemd is: Persijnlaantje.".
   2.  Coenraad, geboren op 29-12-1793 te Semarang (zie 10).
   3.  Lambert(in)a Florentina, geboren op 19-02-1795 te Rembang. Bron: De Indische Navorscher 1934-1938, 1989-1996. Overleden op 24-12-1846 te Semarang op 51-jarige leeftijd. Bron: als bij geboorte, begraven 1846 te Semarang. Uit de bron het grafschrift:
- Hier rust Vrouwe Douairiere Lamberta Florentina van Lawick van Pabst /geboren Persijn/overleden op den 24 December 1846 / in den ouderdom van 51 jaren en 10 maanden.-
(Ook vermeld in Nederl. Adelboek 1915, bl. 80 sub XIV, 1).
Gehuwd 1811 met Baron Pieter Herbert(us) van Lawick van Pabst, resident Semarang (1827), kommissaris over de overgenomen Vorstenlanden (1831), geboren op 05-11-1780 te Geldermalsen, overleden op 03-03-1846 te Semarang op 65-jarige leeftijd. Kwartierstaat Coenraad Persijn vd hand van René Persijn 15.11.2004: "Uit de Indische Navorscher 1938, p.42: .. kwam in Nov. 1792 met het schip van oorlog "De Amazone" als volontair op Java, maar trad bij aankomst aldaar onmiddellijk in dienst der Oost-Indische Compagnie en wel als cadet bij de Cavalerie op 20 Rijksdaalders."
Weblog René Persijn 1.2.2007: Pieter Herbertus (Baron) van Lawick van Pabst werd geboren op 5 november 1780 in Geldermalsen als zoon van Nicolaas Carel baron van Lawick van Pabst en Maria barones van Reede van Oudtshoorn.
   4.  Pieter, opziener 2e kl. der bosschen Japara (1819), geboren op 13-08-1796 te Rembang, overleden op 11-07-1825 te Japara op 28-jarige leeftijd. Bron: Almanak van Ned. Indië, onbekend of Pieter vrouw en kinderen had.

22 =    16 Baarent van Gumster.
23 =    17 Theodora Everarda van Pernert.

Generatie VI

32    Isaac van Gumster, jongmatroos bij de VOC (1750-1754), gedoopt op 26-08-1731 te Amsterdam, overleden op 19-02-1774 te Op zee op 42-jarige leeftijd. Ook genaamd Van Gunstre. Hij is uitgevaren met De Luxemburg voor de Kamer Amsterdam op 26.12.1750 en op 27.4.1751 op De Kaap aangekomen. Daar weer vertrokken op 8.5.1751 en aangekomen op 8 juli 1751 in Ceylon. Hij is in 1754 teruggekeerd naar Nederland en uit dienst gegaan.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-04-1758 te Amsterdam met
33    Christina Schotte, geboren circa 1731, begraven op 30-12-1775 te Amsterdam - St. Anthonis Kerkhof, bij begrafenis = achternaam Scholte.
Uit dit huwelijk:

   1.  Baarent, geboren op 02-06-1765 te Amsterdam (zie 16).

34    Johan Christoffel Perner(t), soldaat (1767); gegagieerd corporaal (1798), geboren circa 1750 te Erlangen (Duitsland). Erlangen is een stad in Zuid-Duitsland net boven Neurenberg. Zoekend op Perner en Erlangen verschijnen er beschrijvingen van bouwwerken (kasteel, kerk) in Erlangen die begin 18e eeuw zijn ontworpen door Wenzel Perner. Overleden voor 1842. In 1767 in dienst gekomen voor "soldaat in Indië", afkomstig uit Erlangen. Bron: Indische Navorscher, nr. 10, 1997, nr. 1: Landmonsterrol van Java's Noordoostkust 1798 door A.A. Lutter. Naam: Johan Christoffel Perner.
Gehuwd circa 1780 met
35    Elizabeth Kolff, geboren 1751, overleden op 01-09-1842 te Japara.
Uit dit huwelijk:

   1.  Theodora Everarda van Pernert, geboren 1783 (zie 17).

40    Jan Persijn, geboren 1714 te Amsterdam, gedoopt op 11-04-1714 te Amsterdam Zuiderkerk (getuige(n): Claas de Hout & Grietie Klaase Kook ("Klaasekook")), zie zoon Claas.
Ondertrouwd op 20-12-1748 te Amsterdam met
41    Grietje van Heest, geboren 1720 te Nuenen ? Bij dopen rond 1720 in Nuenen geen Grietje van Heest gevonden. Er is een Jan van Heest en een Coenraad van Heest onder de doopgetuigen van haar kinderen. Uit dit huwelijk worden tenminste 7 kinderen geboren en gedoopt in Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1.  Claas, geboren 1761 (zie 20).

44 =    32 Isaac van Gumster.
45 =    33 Christina Schotte.
 
46 =    34 Johan Christoffel Perner(t).
47 =    35 Elizabeth Kolff.

Generatie VII

64    Dirk Nicolaas van Gumster, opperzeilmaker in dienst van de VOC (1726); opperstuurman (1733), geboren 1698, overleden na 1735. Hij is op 15.5.1726 in dienst getreden en voor de Kamer Amsterdam vertrokken als opperzeilmaker op de Kommerrust. Op 20.10.1726 op De Kaap aangekomen, daar weer vertrokken op 6 november 1726. Aangekomen in Batavia op 22.1.1727. In 1728 uit dienst getreden, gerepatrieerd.
Op de naam Dirk van Gunster zijn er nog meer tochten te vinden:
1717-1721 als opperzeilmaker met de Wijnendaal; terug in 1721 geen schip vermeld.
1729-1730 met de Oostrust; hij keerde terug met de Zoetlingskerke.
1730-1732 met de Stad Leiden als derdewaak (derde stuurman); hij keerde terug met de Haften
1733-1735 met de Noordwijkerhout; hij ging als vrijburger (aanklikbaar: "Dit wordt ingevoerd als de laatste post vermeldt dat de opvarende vrijburger wordt. Soms wordt een opvarende vrijburger en treedt daarna weer in dienst. Als een opvarende vrijburger wordt en de datum van overlijden wordt gegeven, staat dit bij opmerkingen.") uit dienst in Azië op 25.06.1735.
Gehuwd op 10-07-1722 te Amsterdam. Huwelijk 10 juli 1722 (560-91); Dirk Nicolaas van Gumster, 24 jaar, van Harderwijk, wonend Catdijk, geasst met zijn moeder Hilletje Goethart en Barbara Litcent, 26 jaar, van Rotterdam, wonend Kattenburg, geasst met haar vader Isack Litcent; met
65    Barbara Litcent, geboren circa 1696, overleden 10-1786 te Amsterdam, begraven op 23-10-1786 te Amsterdam - Westerkerk, weduwe Joris Bereijder (begraven 6.3.1764 Oosterkerk). Ze is samen met hem getuigen bij Van Gumster-dopen. "uit Harderwijk" staat in de VOC-opvarenden databank. Van de website van Ellen Daugherty-Willemsen bij genealogie online het huwelijk van haar ouders: Datum ondertrouw: 03-04-1695; Datum trouwen: 20-04-1695; Isaac le Sent, jongeman, afkomstig van Rotterdam, wonende Keijserstraat, getrouwd met Rachel Peijn, jongedochter, afkomstig van Rotterdam, wonende Leuvehaven. Archief DTB Rotterdam Trouw gereformeerd 138 (via internet)
Kind(eren): 1.Barbara Litcent 1696-> 1786.
Uit dit huwelijk:

   1.  Isaac, gedoopt op 26-08-1731 te Amsterdam (zie 32).

80    Claas Persijn (Perssein), geboren circa 1684, kocht in 1724 een huis op Marken "over de Muydergang", tezamen met Abraham van der Lande (zwager? schoonpapa?).
Gehuwd voor 1713 met
81    Jacomijntje van der Landen, geboren circa 1684. Uit dit huwelijk tenminste 10 kinderen:
1713, Johanna; 1714, Jan; 1715, Marregrietje; 1717, Margrietje; 1718, Claas; 1721, Christina; 1722, Marija; 1724, Christina; 1727, Claas; 1731, Claas. Zie: http://gemeentearchief.amsterdam.nl/archieven/genealogie/doopregisters/zoek.
Uit dit huwelijk:

   1.  Jan Persijn, geboren 1714 te Amsterdam (zie 40).

88 =    64 Dirk Nicolaas van Gumster.
89 =    65 Barbara Litcent.

Generatie VIII


128    Reinder van Gumster, geboren 1644 te Arnhem? Overleden 09-1718 te Amsterdam, begraven op 13-09-1718 te Amsterdam - St. Anthonis Kerkhof. Is hij de in 1644 in Arnhem geboren Reinder uit het huwelijk van Coendert van Gumster en Mariken Janssen?
Gehuwd op 16-01-1693 te Arnhem (getuige(n): Mr. Antoni van Heuven), gehuwd voor de kerk op 16-01-1693 te Arnhem (NH) met de 21-jarige
129    Hilleken Goedhart, gedoopt (NH) op 09-03-1671 te Arnhem.
Uit dit huwelijk:

   1.  Dirk Nicolaas, geboren 1698 (zie 64).

176 =    128 Reinder van Gumster.
177 =    129 Hilleken Goedhart.

Generatie IX

258    Claes Goedhart, geboren circa 1640.
Gehuwd voor 1671 met
259    Berentgen van Hal, geboren circa 1640.
Uit dit huwelijk:

   1.  Hilleken, gedoopt (NH) op 09-03-1671 te Arnhem (zie 129).

354 =    258 Claes Goedhart.
355 =    259 Berentgen van Hal.

Homepage | E-mail

voor het laatst aangepast op 26.07.2018

gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software