Terug naar de overzichtspagina

Parenteel van B. van GUMSTER & Theodora Everarda van PERNERT

De basisgegevens voor dit voorlopige overzicht van afstammelingen van B. van Gumster zijn afkomstig van het artikel Gegevens voor de genealogie Van Gumster door van P.A. Christiaans in Indische Navorscher nr. 14 (2001) p.151-152. De gegevens over de familie Persijn zijn afkomstig van René Persijn. Zie hiervoor ook zijn weblog met mooie familieverhalen.

Vragen, opmerkingen, verbeteringen en aanvullingen op deze parenteel zijn welkom en worden zeer op prijs gesteld. U kunt hierover kontakt opnemen met Nanny Verheijen, beheerder van deze webpagina.

I.1    B. van GUMSTER, gedoopt/geboren Amsterdam, 2 juni 1765 (zie hier de verantwoording: Gedoopt in Amsterdam, gestorven in Japara?), overleden op 20-04-1852 te Japara.
Gehuwd voor 1800 met Theodora Everarda van PERNERT, geboren 1783.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lodewijk van GUMSTER (zie II.1).
   2.  Catharina Dorothea van GUMSTER (zie II.4).

 
II.1    Lodewijk van GUMSTER, opziener 3e kl. bij de landelijke inkomsten te Tegal (1821); contr. 2e kl. der land. inkomsten te Pemalang (1828); ass.resident van Bandjarnegare (Banjoemas) (1831), geboren circa 1800 te Japara, overleden op 30-11-1836 te Semarang.
Gehuwd 1818 te Semarang met Maria Elisabeth van EMMERIK, geboren circa 1800, overleden op 15-10-1852 te Semarang.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antoinette Henriette van GUMSTER, geboren op 16-08-1820 te Semarang, overleden op 08-12-1830 te Semarang op 10-jarige leeftijd.
   2.  Frans George van GUMSTER (zie III.2).
   3.  Johanna Carolina van GUMSTER, geboren 1828 te Tegal, overleden 1830 te Tegal.
   4.  Jacob Eduard Lodewijk van GUMSTER, geboren op 05-01-1830 te Pemalang (Tegal), overleden 1830 te Pemalang (Tegal).
   5.  Christoffel Bernardus van GUMSTER, geboren 1831 te Bandjarnegara (Banjoemas), overleden op 14-03-1837 te Semarang.
   6.  Johanna Carolina van GUMSTER, geboren op 03-01-1833 te Bandjarnegara, overleden op 13-10-1850 te Semarang op 17-jarige leeftijd.

 
II.4    Catharina Dorothea van GUMSTER, geboren op 09-05-1805 te Japara (Ind.), overleden op 10-03-1879 te Koedoes (Ind.) op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 14-jarige leeftijd op 01-08-1819 te Japara met Coenraad PERSIJN, 25 jaar oud, controleur der landelijke inkomsten 2e kl. te Rembang (1828); ass.resident van de onder het beheer van Gouvernements Gebouwen berustende in de Vorstenlanden (1830); wachtgeld (1834); 24.12.1835 gepensioneerd, geboren op 29-12-1793 te Semarang, overleden op 18-12-1856 te Pati, Japara op 62-jarige leeftijd, zoon van Claas PERSIJN, pakhuismeester, en Maria Magdalena SALOMONS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Helena PERSIJN (zie III.9).
   2.  Johannes Pieter PERSIJN (zie III.10).
   3.  Margaretha Lamberta PERSIJN, geboren op 21-12-1825 te Pattie, overleden op 09-09-1912 te Meester Cornelis op 86-jarige leeftijd, begraven 1912 te Buitenzorg -Bagraafplaats Radjagaloe.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 25-11-1845 met Ferdinand Albert Hendrik BEER, 24 jaar oud, vendumeester te Batavia (1865-1885), geboren op 23-04-1821 te Semarang, overleden op 18-11-1892 te Semarang op 71-jarige leeftijd, begraven 1892 te Buitenzorg - Begraafplaats Radjagaloe.
   4.  Jan Coenraad PERSIJN, administrateur div. ondernemingen, geboren op 17-04-1829 te Rembang, overleden op 29-10-1886 te Malang op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd 1861 te Tjiandjoer (Preanger Regentschappen) met Sadirag Antoinette, geboren 1840 te Merta-Kesoeman.
   5.  Nicolaas Bernardus PERSIJN, geboren op 14-02-1831 te Japara, overleden op 04-03-1831 te Japara, 18 dagen oud.
   6.  Catharina Wilhelmina PERSIJN (zie III.18).
   7.  Elisabeth Theodora PERSIJN, geboren 1833 te Madioen, overleden op 23-08-1856 te Pattie.
   8.  Margaretha Christina PERSIJN (zie III.21).
   9.  Johanna Henriëtte PERSIJN (zie III.22).
   10.  Coenradus Wilhelmus PERSIJN, Erfpachter ondern.Ngembong, distr. Ngrambe, afd. Ngawi, res. Madioen, geboren op 25-10-1839 te Pattie, overleden op 12-10-1911 te Ngawi op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-02-1863 te Soerakarta met Doortje SMITH, 17 jaar oud, geboren op 12-09-1845 te Soerakarta, overleden op 20-09-1906 te Madioen op 61-jarige leeftijd.

 
III.2    Frans George van GUMSTER, handelsemployé te Semarang, geboren circa 1827 te Tegal, overleden op 22-11-1875 te Semarang. Zie hier het verhaal n.a.v. een krantenartikel over hem.
Gehuwd (1) op 22-05-1854 te Pati met Johanna Henriëtte PERSIJN, 16 jaar oud (zie III.22).
Gehuwd (2) op 09-01-1872 te Semarang met Johanna Margaretha Wilhelmina MICHEL, 43 jaar oud, geboren op 22-12-1828 te Rembang, overleden op 23-01-1895 te Soerabaja op 66-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth van GUMSTER, geboren op 12-02-1855 te Semarang, gedoopt (Hervormd) op 02-11-1856 te Semarang, overleden op 05-07-1889 te Semarang op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-04-1876 te Semarang met Johan Hugo GUÉRIN, 27 jaar oud, employé (1) Kon.Paketvaart Mij (2) Daendels & Co. Geboren op 31-08-1848 te Batavia, overleden op 24-12-1906 te Batavia op 58-jarige leeftijd.
   2.  Lodewijk Carel van GUMSTER (zie IV.3).
   3.  Coenraad van GUMSTER, geboren op 18-10-1857 te Semarang, gedoopt (Hervormd) op 02-05-1858 te Semarang, overleden op 14-06-1875 te Semarang op 17-jarige leeftijd.
   4.  Johanna Catharina van GUMSTER, geboren op 16-10-1859 te Semarang, gedoopt (Hervormd) op 05-05-1861 te Semarang (getuige(n): Antonius Jacobus Pool en Josephina Hortense Boije).
   5.  Johanna Carolina van GUMSTER (zie IV.8).
   6.  Theodora van GUMSTER, geboren op 23-02-1865 te Koedoes (Japara), overleden op 30-06-1873 te Semarang op 8-jarige leeftijd.
   7.  Henriette Georgine van GUMSTER, geboren op 08-05-1866 te Semarang.
   8.  Johan Pieter Bernard van GUMSTER, geboren op 19-05-1868 te Semarang, overleden op 23-10-1881 te Semarang op 13-jarige leeftijd.

 
III.9    Maria Helena PERSIJN, geboren op 26-01-1821 te Japara, overleden op 08-12-1898 te 's Gravenhage op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 15-jarige leeftijd op 01-07-1836 te Japara met Johannes Hendrikus Wilhelmus ten CATE, 23 jaar oud, Ass.resident, notaris en vendumeester te Modjokerto (1858), geboren op 28-03-1813 te Zwolle, overleden op 31-10-1860 te Modjokerto op 47-jarige leeftijd, zoon van Gerrit ten CATE en Maria Alida van der LAAN DROOP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Alida ten CATE, geboren op 26-04-1837 te Japara, overleden op 09-03-1910 te 's Gravenhage op 72-jarige leeftijd.
   2.  Leonardus Wilhelmus ten CATE, geboren op 26-12-1838 te Japara, overleden op 18-09-1881 te Madioen op 42-jarige leeftijd.
   3.  Maria Magdalena ten CATE, geboren 1839 te Batavia.
   4.  Elisabeth Lamberta ten CATE, geboren 1840 te Batavia.
   5.  Johannes Hendrikus ten CATE, geboren op 28-11-1841 te Ketjapie, overleden op 09-06-1863 te Semarang op 21-jarige leeftijd.
   6.  Christina Wilhelmina ten CATE, geboren op 15-01-1843 te Pekalongan, overleden op 13-01-1899 te Batavia op 55-jarige leeftijd.
   7.  Catharina Margaretha ten CATE, geboren op 04-04-1844 te Batang, overleden op 11-12-1850 te Japara op 6-jarige leeftijd.
   8.  Johan Frederik ten CATE (zie IV.19).
   9.  Coenraad ten CATE, geboren op 28-06-1846 te Kadoe.
   10.  Nicolaas Folkert Jan ten CATE, geboren op 15-11-1849 te Magelang, gedoopt (NH) op 26-05-1850 te Semarang (getuige(n): Johan Heinrich Moors), overleden op 20-09-1860 te Delft op 10-jarige leeftijd.
   11.  Maria Mathilda ten CATE (zie IV.24).
   12.  Catharina Dorothea ten CATE, geboren op 15-01-1853 te Semarang, gedoopt (NH) op 02-10-1853 te Semarang (getuige(n): de moeder), overleden op 08-02-1933 te Brussel op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-01-1876 te Batavia met Herman Anthony TOBIAS, 26 jaar oud, geboren op 06-04-1849 te Madoera, overleden op 29-03-1881 te Koedoes (Japara) op 31-jarige leeftijd.
   13.  Pieter Lodewijk ten CATE, geboren op 14-01-1854 te Japara, gedoopt (NH) op 04-06-1854 te Semarang (getuige(n): Johan Pieter Persijn), overleden na 1920.
   14.  Ferdinand Adolf ten CATE, geboren op 06-09-1855 te Japara, overleden op 22-06-1878 te Salatiga op 22-jarige leeftijd.
   15.  Johannes Pieter ten CATE, geboren op 03-09-1859 te Japara, overleden op 16-01-1933 te Soerabaya op 73-jarige leeftijd.

 
III.10    Johannes Pieter PERSIJN, deurwaarder te Koedoes (1880), geboren 1825 te Rembang, overleden op 06-03-1880 te Semarang.
Gehuwd voor 1850 met Minah, geboren circa 1825.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Lamberta PERSIJN (zie IV.31).
   2.  Coenraad PERSIJN (zie IV.32).

 
III.18    Catharina Wilhelmina PERSIJN, geboren op 03-06-1832 te Japara, overleden op 04-03-1917 te Djokjakarta op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 26-01-1852 te Japara met Gerrit Willem ten CATE, 31 jaar oud, diaken, kommies residentiekantoor, griffier landraad, geboren op 26-01-1821 te Batavia, overleden op 16-09-1861 op 40-jarige leeftijd, zoon van Gerrit ten CATE en Maria Alida van der LAAN DROOP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henriette Adriana Catharina ten CATE, geboren op 16-11-1854 te Pekalongan.
   2.  Coenraad ten CATE, geboren op 29-04-1856 te Pekalongan.
   3.  Johan Christoffel ten CATE, geboren op 23-10-1857 te Pekalongan.
   4.  Gerrit ten CATE, geboren op 20-01-1859 te Pekalongan.
   5.  Hendrinus ten CATE, geboren op 24-04-1860 te Pekalongan.

 
III.21    Margaretha Christina PERSIJN, geboren op 31-01-1836 te Japara, overleden op 07-12-1884 te Semarang op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 14-02-1852 te Pattie, Japara met Willem Frederik MULLER, 19 jaar oud, telegrafist 3e klas (1864-1868), geboren op 25-09-1832 te Japara, overleden op 13-12-1908 te Koedoes op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Maria Christina MULLER, geboren op 28-03-1857 te Semarang, gedoopt (Herv.) op 02-05-1858 te Semarang.

 
III.22    Johanna Henriëtte PERSIJN, geboren op 19-10-1837 te Pati, overleden op 04-09-1869 te Semarang op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 22-05-1854 te Pati met Frans George van GUMSTER (zie III.2).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder III.2).
 
IV.3    Lodewijk Carel van GUMSTER, administrateur erfpachtperceel Kalinjamat te Japara (1902), geboren op 19-04-1856 te Semarang, gedoopt (Hervormd) op 02-11-1856 te Semarang (getuige(n): Johan Pieter Persijn), overleden op 13-01-1916 te Semarang op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-05-1885 te Japara met Henriëtte Frédérique MÜLLER, 19 jaar oud, geboren op 03-03-1866 te Koedoes (Semarang?), overleden op 07-11-1923 te Semarang op 57-jarige leeftijd, dochter van Johan Frederik MÜLLER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Johan Karel van GUMSTER, geboren op 16-02-1885 te suikerf. Pakis (Semarang), overleden 1887 te suikerf. Majong Koedoes (Japara).
   2.  Frans Martin Frederik (Fried) van GUMSTER, geboren op 15-07-1889 te Petjagaän (Petjangekan), overleden 1944.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-04-1910 te Soerabaja met Jozephine Antoinette van GENDEREN, geboren circa 1890.
   3.  Louise Eugenie (Wies) van GUMSTER, geboren op 08-11-1890 te Petjagaän, overleden 1945 te Batavia.
Gehuwd circa 1920 met Koen van de WINDT, geboren circa 1890.
   4.  Wilhelm Adriaan (Jan) van GUMSTER, opzichter machinist van de Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij, geboren op 06-06-1891 te Petjagaän, overleden op 20-09-1964 te Doetinchem op 73-jarige leeftijd, begraven te 's Heerenbergh.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 25-10-1917 te Semarang met Christine Valintine Frederique (Stien) BIVER, 20 jaar oud, geboren op 30-11-1896 te Ngawi, overleden op 30-10-1944 te Semarang (kamp Lampersari-Sompok) op 47-jarige leeftijd, dochter van Ernest Joseph Ghislain BIVER, administrateur bij de BPM, en Christine ten CATE.
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 04-02-1948 te Semarang (Ind) met Wilhelmina (Noes) van der KERK, 48 jaar oud, geboren op 09-04-1899 te Semarang (Ind.), overleden op 02-12-1977 te Bergh op 78-jarige leeftijd, dochter van Josephine Pauline van der KERK.
   5.  Elisabeth Virginie (Bep) van GUMSTER, geboren op 04-03-1893 te Koedoes, overleden op 02-03-1961 te Amsterdam op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-09-1921 te Semarang met Wilhelmus Johannus ANGENENT, 38 jaar oud, geboren op 01-06-1883 te Groot-Atjeh (Gedah), overleden op 10-12-1948 te Semarang op 65-jarige leeftijd.
   6.  Jacqueline Wilhelmine van GUMSTER, geboren op 24-03-1894 te Koedoes, overleden op 07-03-1965 te Den Haag op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-12-1917 met Jan Gijsbert WESTRA, 27 jaar oud, geboren op 26-07-1890 te Huizum - Friesland, overleden op 07-12-1971 te Den Haag op 81-jarige leeftijd.
   7.  Marie Josephine (Fien) van GUMSTER, geboren op 01-01-1896 te Koedoes, overleden op 07-01-1978 te Den Haag op 82-jarige leeftijd.
   8.  Augustine (Guus) van GUMSTER, onderwijzeres, geboren op 13-08-1897 te Japara, overleden op 08-03-1982 te Rotterdam op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-11-1920 te Malang (Pasoeroean) met Jean Paul TOE WATER, 33 jaar oud, geboren op 15-09-1887 te Diemen, overleden op 20-07-1945 te Batavia op 57-jarige leeftijd.
   9.  Christine (Jet) van GUMSTER, onderwijzeres, geboren op 03-06-1899 te Japara, overleden op 11-12-1978 te Apeldoorn op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-10-1922 te Semarang met Louis Christiaan van STAVEREN, 28 jaar oud, geboren op 10-08-1894 te Rotterdam.

 
IV.8    Johanna Carolina van GUMSTER, geboren op 11-12-1860 te Semarang, gedoopt (Hervormd) op 05-05-1861 te Semarang (getuige(n): Johan Anthonie Mierop en Elisabeth Muhlenfeld), overleden op 22-12-1923 te Djokjakarta op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-02-1885 te Batavia met Richard Charles BURGEMEESTRE, 32 jaar oud, alg.ontvanger 2e kl. te Magelang (Kedoe) (1905), geboren op 06-09-1852 te Soerabaja, overleden op 20-12-1931 te Soerabaja op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Victor Edmond BURGEMEESTRE, geboren op 01-05-1895 te Buitenzorg/Bogor, overleden op 05-11-1953 te Den Haag op 58-jarige leeftijd, begraven te Den Haag.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18-03-1927 te Surabaya met Charlotte Elviera (Elly) FREDRIKSZ, 21 jaar oud, geboren op 09-05-1905 te Poerwokerto, overleden op 21-02-1991 te Capelle a.d. IJssel op 85-jarige leeftijd, begraven 1991 te Rotterdam.

 
IV.19    Johan Frederik ten CATE, geboren op 22-05-1845 te Kedoe.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15-05-1876 te Japara met Agraphina Margaretha Charlotte BRINKMAN, geboren circa 1850.
Vermoedelijk uit dit huwelijk (maar bewijs nog niet gevonden):
   1.  Christine ten CATE, geboren circa 1877, overleden 1943 te Malang.
Gehuwd op 18-08-1894, gescheiden na 10 jaar op 29-11-1904 te Blora van Ernest Joseph Ghislain BIVER, administrateur bij de BPM, geboren op 25-04-1862 om 18.00 uur te Ixelles/Elsene (B), overleden op 08-04-1930 te Ngawi op 67-jarige leeftijd, zoon van Adolphine Henriette Charlotte BIVER, linnennaaister (1862).

 
IV.24    Maria Mathilda ten CATE, geboren op 04-10-1851 te Semarang, gedoopt (NH) op 05-09-1852 te Semarang (getuige(n): J.M.Muller en M.A. ten Cate geb. Persijn), overleden op 18-10-1906 te Batavia op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-02-1876 te Batavia met Pieter Jacob VOGELZANG, 34 jaar oud, geboren op 29-07-1841 te Delft, overleden op 24-01-1897 te Jogjakarta op 55-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. 

Antonia Helena VOGELZANG, geboren op 30-01-1879 te Semarang, overleden circa 1945 te Batavia.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 15-12-1897 te Djokjakarta met Richard Pieter Fedor HAGENAAR, 41 jaar oud, geboren op 14-05-1856 te Batavia, overleden 1920, zoon van Richard Pieter Ferdinand HAGENAAR, directeur van mijnbouwmaatschappijen, en Maria Elisabeth Sophia Louise von ENDE.

Dochter uit dit huwelijk is Marie Antonia Hagenaar, geboren op 5 maart 1900 in Djokdjakarta. Zij trouwt op 30-jarige leeftijd in Batavia met Neftali Ricardo Reyes (Pablo Neruda), Chileens dichter en politicus. Het huwelijk wordt door echtscheiding ontbonden. Uit dit huwelijk 1 dochterje Malva Marina Trinidad Reyes, dat op 8-jarige leeftijd in Den Haag overlijdt. Over het leven van Marie Hagenaar alias Maruca Reyes is in 2010 een roman geschreven door Pauline Slot, En het vergeten zo lang. Marie Hagenaar overlijdt in Den Haag in 1965.


 
IV.31    Elisabeth Lamberta PERSIJN, geboren circa 1850, overleden op 18-01-1885.
Gehuwd op 17-01-1885 met Marcus Antonius STEENHARD, geboren circa 1850.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Lamberta PERSIJN, geboren 1875.
   2.  Coenraad Johannes Marcus PERSIJN, geboren 1878.
Gehuwd circa 1905 met Maria Magdalena DANIEL, geboren circa 1880.
   3.  Willem Leonard STEENHARD (EERST: PERSIJN), geboren 1879.
   4.  Hendrik Christoffel STEENHARD (EERST: PERSIJN), geboren 1881.

 
IV.32    Coenraad PERSIJN, Machinist NIS Semarang Vorstenlanden Willem I, geboren op 14-04-1858 te Pakkies, overleden op 14-01-1904 te Semarang op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 26-01-1893 te Semarang met Amalia Henriëtte WOLFF, 24 jaar oud, geboren op 19-05-1868 te Ambawara, overleden op 26-12-1952 te Jakarta op 84-jarige leeftijd, dochter van Johannes Henricus WOLFF en Sakiena.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Coenraad PERSIJN, empl. Boekdrukkerij-Uitgeverij Van Dorp en Co., Semarang (1926-1940), geboren op 18-03-1894, overleden op 09-04-1965 te Amsterdam op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-05-1919 te Semarang, gehuwd voor de kerk op 27-05-1919 te Semarang met Catharina Wilhelmina MATTHEEUSSENS, 20 jaar oud, geboren op 01-06-1898 te Djokjakarta, overleden op 02-07-1973 te Amsterdam op 75-jarige leeftijd.

 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software